Våra tjänster

Kärnan i vår service är att bekanta oss med din situation.

Tillsammans kan vi beräkna behovet av arbetskraft med tanke på de kvalitativa kraven samt mängden av arbete och arbetstid.

Dessa som utgångspunkt görs arbetskontraktet.
vuokratyo kokkiVår fakturering baserar sig på en överenskommen timprissättning av de verkliga arbetstimmarna.

Fakturan är alltid skriven av ett finskt företag.

Då arbetet börjar skickar vi dig arbetare som fyller dina krav för jobbet. Vårt företag fungerar som arbetsgivare. Vi tar hand om alla arbetsgivarens juridiska skyldigheter och de anställdas försäkringar. Ditt ansvar som vår kund är endast att beskriva jobbet och att övervaka arbetet.

Vi ser till att alla våra anställda uppfyller alla professionella standard som jobbet kräver. Vi anlitar endast högt motiverade anställda som tycker att det är en hederssak att få jobbet gjort enligt överenskommelse. Om vi inte uppfyller avtalet, har du rätt att när som helst helt eller delvis avbryta den.

Vi erbjuder våra kunder ett koncept som ansvarsfullt agerar för att använda utländsk arbetskraft. Alla våra arbetare betalas en lön som följer kollektivavtalet. De har också ett finskt socialskyddsnummer och de betalar sina skatter i Finland.
Du kan läsa mer om beskattning av utländsk arbetskraft här.

Som utgångspunkt tar vi hand om alla våra anställdas rese och bostads arrangemang. Om vår kund kan eller vill ordna bostad, kommer det att påverka vår prissättning. Den enda kostnaden för våra tjänster är en faktura på hyresjobbet som skrivs direkt av vårt företag.

 

 


Vi är ett finskt bolag med personaluthyrning

Baltrent Oy är ett finskt företag som grundades 2007. Vårt fokus är på förmedling och uthyrning av utländsk arbetskraft. 

Vi erbjuder ett riskfritt och kostnadseffektivt sätt att använda utländsk arbetskraft!

Alla anställda har alltid ett finskt personkort, skattekort och de som jobbar på byggbranchen har också ett skattenummer och personkort med bild.

kypara
Go to top