Företaget

Baltrent Oy är ett finskt företag som grundades 2007. Vårt fokus är på förmedling och uthyrning av utländsk arbetskraft.

vuokratyo kuljettajaVi får vår arbetskraft främst från de baltiska länderna och de östeuropeiska EU -länderna. Genom vårt samarbetsnätverk erbjuder vi olika branschers arbetare och experter även från andra länder.

Tillsammans med kunden kartlägger vi den arbetskraft som behövs för jobbet och på basen av detta gör vi vår offert. Vi betjänar flexibelt även på kort varsel. Anställda kan hyras lika väl för korta perioder som för långvarigt bruk. Det är också möjligt att anställa en hyrd anställd permanent.

Våra kunder betalar endast för det arbete som anges i avtalet. Våra finska kunder får alltid en faktura inklusive moms. från ett finskt företag.

Vi tar hand om alla lagstadgade arbetsgivarens skyldigheter.

Alla anställda har alltid ett finskt personkort, skattekort och de som jobbar på byggbranchen har också ett skattenummer och personkort med bild.

Vårt företag har en omfattande databas med en bred förtäckning över både s.k. grundarbetare som olika branschers yrkesmän. Databasen innehåller en lista med högt motiverade anställda. Som ett exempel är dessa områden omfattade; logistik, byggindustri, hotell, restaurang och catering, olika typers industrier, fastighetsförvaltning och rengöring, vård och omsorg samt en mängd tjänstebranscher.

 

 

 


Vi är ett finskt bolag med personaluthyrning

Baltrent Oy är ett finskt företag som grundades 2007. Vårt fokus är på förmedling och uthyrning av utländsk arbetskraft. 

Vi erbjuder ett riskfritt och kostnadseffektivt sätt att använda utländsk arbetskraft!

Alla anställda har alltid ett finskt personkort, skattekort och de som jobbar på byggbranchen har också ett skattenummer och personkort med bild.

vuokratyo sairaanhoitaja
Go to top